PowerShell Pack

Kui Sul on masinas Windows PowerShell 2.0 (või on sul Windows 7 või Server 2008 R2), siis tahad Sa võib-olla oma PowerShelli võimekust suurendada.  Selleks on hea omada moodulite komplekti Windows PowerShell Pack (või Windows 7 Resource Kit).

Ah et mis see annab? No näiteks saab seejärel Task Scheduler’is toimetada otse käsurealt:

New-task |
  Add-TaskTrigger -DayOfWeek Monday, Wednesday, Friday -WeeksInterval 2 -At "3:00 PM" |
  Add-TaskAction -Script {
    Get-Process | Out-GridView
    Start-Sleep -Seconds 100
  } |
  Register-ScheduledTask TestTask

Või siis näiteks saab RSS-sööte töödelda käsurealt:

Get-Feed |
  Get-Article |
  Sort-Object PubDate -Descending |
  Select-Object Title, Description -First 10 |
  Out-GridView

Kui Sul on juba Powershell 3.0 või 4.0 eelvaade, siis on osad pakutud moodulid ja nende sisu juba ülearused.

Advertisements