Microsoft “taastas” MCSE tiitli

Oma 20 eluaasta jooksul on Microsoft Certifed programm korduvalt muutunud ja tagasi muutunud.  Terve käesoleva aasta jooksul toimuvad erinevad juubeliüritused, koondnime all 20 years | 20 ways.

Nüüd siis on nimetatud programmi tehtud järjekordne muudatus: võeti uuesti kasutusele lühendid MCSE, MCSA ja MCSD.  Elevus on asjakohane, kuigi võib-olla mitte teenekamate Windows Serveri süsteemiülemate poolt.  Nimelt tähendab MCSE hoopis Microsoft Certified Solution Expert ja on tiitlite komplekti uus koondnimetus.  Tegelikult samamoodi on läinud ka MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) ja MCSA (Microsoft Certified Solution Associate) nimetustega: kõik need on uue tiitlite hierarhia osad, mis aja jooksul peaks asendama senikehtiva (MCTS/MCITP, kui IT spetsialistide hierarhiat vaadata).

Uut on muudki peale nimede.  Nimelt on uue hierarhia keskmise taseme (MCSE) juures mindud (jälle) seda teed, et tiitel ei ole tooteversiooni spetsiifiline.  Ühtlasi ei kehti väljateenitud tiitlid igavesti, vaid tuleb hakata ennast regulaarselt uuesti tõestama, sooritades eksameid.  Eksamid võivad olla (nime, mitte sisu poolest) needsamad, mida oled juba sooritanud, või siis uue tooteversiooni omad.  Selline uut tüüpi tiitlid on näiteks SQL 2012 MCSE tiitlid (MCSE: Data Platform ja MCSE: Business Intelligence).

Kui tiitlit ei uuendata, siis ei kao tiitel siiski mitte päriselt, vaid läheb nn. legacy staatusesse.

Advertisements