Powershell 3 ja Hyper-V haldusmoodul

Kui Sa automatiseerid oma Hyper-V serverite haldust Powershelli abiga, siis tõenäoliselt kasutad Sa ka Hyper-V haldusmoodulit Powershelli jaoks (millest olen varem ka kirjutanud).  Sellel moodulil on üks väike viga, kui püüda seda kasutada Powershell 3.0 sees.  Nimelt on seal moodulis faili menu.ps1 sees kaks rida, mis põhjustavad hoiatause mooduli laadimise ajal.  Hoiatus ei sega mooduli kasutamist, kui välja arvata funktsioon Show-VHDMenu.

Ülalmainitud hoiatuse saab lihtsasti kõrvaldada, kui muuta faili menu.ps1 ridu 276 ja 1141.  Mõlemad read on sarnased ja seal on keset rida @-märgi ees üks ülearune koma.  Kui see ära koristada, siis Powershell 3.0 enam ei kurda.  Nimetatud parandus on kirjas ka mooduli kodulehel.

Kui haldus toimub juba Windows 8 või Server 2012 peal, siis nendega tuleb haldusvahendite komplektis kaasa ka Powershelli moodul.  Samas ei saa seda kasutada Server 2008 (ja R2) Hyper-V serverite halduse jaoks.  Nii et ka siis on ülalmainitud moodulist abi.  Tuleb vaid meeles pidada, et Server 2012 või Windows 8 Hyper-V’d tuleks hallata vastavate haldusvahenditega kaasatulnud mooduli abil ning vanemaid servereid vanema mooduli abil.