PowerShell 4.0 eelvaade

Koos Windows 8.1-ga on valmimas ka järgmine PowerShelli versioon.  Juba praegu on võimalik alla tõmmata Windows Management Framework 4.0 eelvaade, mis seda sisaldab.  Paigaldada saab seda Windows 7 SP1 ja Server 2008 R2 või Server 2012 peale.  Windows 8 jaoks tuleb ära oodata 8.1 valmimine.

Paigaldus eeldab, et masinas on olemas .NET Framework 4.5, mis on Server 2012 peal juba olemas.  Pärast paigaldust on Powershell 3.0 mootor asendatud 4.0 mootoriga, mille kõrval eksisteerib edasi 2.0 mootor.

Suuri muudatusi versioonivahetusega ei ole.  Väiksemaid asju võib dokumentatsioonist ise järgi vaadata, suure asjana märgiks uue omaduse nimega Desired State Configuration.  Ära märkida tasub veel admin-õiguste kontroll skriptis (käsureal see mehhanism ei tööta):

#Requires -Version 4
#Requires –RunAsAdministrator
Write-Host "see tekst ilmub ainult siis, kui skript jookseb admin-õigustes"

Seega ei ole enam tingimata vaja varasemates versioonides kasutatud meetodit:

Function Test-IsAdmin {
  $adminRole = [Security.Principal.WindowsBuiltinRole]::Administrator
  $currentUser = [Security.Principal.WindowsIdentity]::GetCurrent()
  ( [Security.Principal.WindowsPrincipal] $currentUser).IsInRole($adminRole)
}

if (-not Test-IsAdmin) {
  throw "see kood ei jookse admin-õigustes"
} else {
  # teeme midagi mis vajab admin-õigusi
}