Microsofti eksamite kordamisest

Siiamaani on olnud sedapidi, et kui Microsofti eksam on sooritatud, siis seda enam uuesti teha ei saa.  Samas on tehnoloogia areng läinud nii kiireks, et paar aastat tagasi tehtud eksam ei näita enam oskusi kasutada praegust tehnoloogiat.

Nüüd on olukord juba mõned päevad teistsugune.  Kiirema arenguga tehnoloogiate eksameid on võimalik aasta möödudes uuesti sooritada.  Ehk siis kui eelmisest eksami sooritamisest on möödunud 365 päeva, saab samale eksamile uuesti registreeruda.

Esialgu on korduvaks sooritamiseks valmis kiiremini muutuvate tehnoloogiatega seotud eksamid.  Näiteks kõik MCSA: Cloud Platform ja MCSA: Office 365 tiitlite jaoks sobivad eksamid.  Lisaks veel ka osad MCSA: Windows Server 2016 eksamid.  MCSE tasemetest on uuesti sooritamiseks valmis MCSE: Cloud Platform and Infrastructure uuemad eksamid, ent suurem osa neist on muuhulgas ka juba mainitud MCSA taseme tiitlitega seotud.

Microsofti sertifitseerimisest ja tiitlitest

Seoses oma sisemiste ümberkorraldustega on Microsoft ühtlasi otsustanud muuta ka oma sertifitseerimisprogrammi ja tiitleid.  Seni kasutatud tiitlid kehtivad kuni 31.03.2017 ja pärast seda muutuvad aegunuteks.  Nende asemel said septembris välja kuulutatud uued tiitlid, mis on “paremini” seotud Microsofti tegevusvaldkondadega:

MCSA taseme tiitlid ei muutu.

Muuhulgas muudeti nüüd jälle ära tiitlite aegumine: uued tiitlid enam ei aegu.  Küll aga muutub nüüd võimalikuks uute tiitlitega seotud valikeksameid korra aastas uuesti teha, et tõestada endale/maailmale oma teadmiste olemasolu ja ajaga kaasas käimist.

Veel kord korduseksamitest

Eelmisel aastal oli juttu Microsofti MCSE/MCSD tiitlite korduseksamitest.  Nüüd on Microsoft välja mõelnud alternatiivi korduseksamile.  Nimelt saab minna Microsoft Virtual Academy (MVA) vebisaiti ja seal tuleb lihtsalt läbida ettenähtud kursused (sealhulgas vastata õigesti kõigile küsimustele kursuse sees).  Ja kui see on tehtud, siis tuleb sellest Microsoftile teada anda.  Ning tiitel ongi värskendatud.

Esialgu on kursuste nimekirjad olemas SQL-i MCSE-dele.  Ülejäänud tiitlitele pidid kursuste komplektid lisanduma järgmise aasta jooksul. Nimekirjad ja vastused korduma kippuvatele küsimustele leiab Microsofti saidist. Positiivne on see, et MVA kursused on tasuta.  Seega ei pea enam eksami peale raha kulutama.  Selle asemel kulutad aega (umbes 10 kursuse läbimiseks).  Või siis oled ettenägelik ja lähed juba kohe MVA veebisaiti kursuseid läbima …

Microsofti korduseksamid – MCSE

Suvel sai lubatud, et MCSE/MCSD tiitlitele tulevad korduseksamid.  Nüüd on MCSE tiitlite korduseksamid valmis:

Exchange, Sharepoint ja Lync korduseksamid lubati välja lasta järgmise aasta aprillis.  MCSD korduseksamid tulid välja juba augustis.

Kõik korduseksamid baseeruvad originaal-eksamitel, mis tiitli kättesaamiseks sooritada tuleb.  Lubatud on, et korduseksamid keskenduvad uuemale funktsionaalsusele.

Ei tasu siis õiget aega maha magada, kuna praeguste eksamireeglite järgi ei saa sama eksamit pärast õnnestunud läbimist uuesti sooritada.  Korduseksami sooritamiseks annab Microsoft aega terve aasta, et ikka oleks aega valmistuda.

Valikud MCSE tiitlites

Kui juba Microsofti sertifitseerimisest rääkima sai hakatud, siis tasub veel ära mainida, et hiljuti tekkis ka uus MCSA taseme tiitel – MCSA: Office 365.  Selle tiitli kättesaamiseks tuleb sooritada kaks eksamit:

Ning kuna vastav tiitel on seotud Office 365 kaudu pakutavate toodetega, siis on järgmistel MCSE taseme tiitlitel võimalik kasutada ülalmainitud MCSA tiitlit MCSA: Windows Server 2012 asemel (ehk siis valikuna):

Jällegi võimalik eksameid kokku hoida, kuna MCSA: Windows Server 2012 sisaldab kolme eksamit, MCSA: Office 365 aga ainult kahte.

Microsofti sertifitseerimine – korduseksamid

Nüüd siis jõuab kätte aeg, kus MCSD ja MCSE tiitlite omanikud peavad hakkama läbima korduseksameid, et oma tiitleid säilitada.  MCSD-d peavad seda tegema iga 2, MCSE-d iga 3 aasta tagant.  MCSD tiitlite korduseksamid peaks muutuma kättesaadavaks juba selle aasta augustis-septembris.

Korduseksamiteks antakse aega pool aastat, kui selle aja jooksul ei õnnestu eksamit sooritada, siis loetakse tiitel mitteaktiivseks.

Selleks, et õiget aega mitte maha magada, tasuks jälgida sertifitseerimisplaneerija veebi, kus tuuakse ära korduseksameid nõudvad tiitlid ning ka tähtajad.  Lisaks näitab tähtaegu ka MCP-de virtuaalne nimekaart (seda siis profiili vaates).

Microsoft “taastas” MCSE tiitli

Oma 20 eluaasta jooksul on Microsoft Certifed programm korduvalt muutunud ja tagasi muutunud.  Terve käesoleva aasta jooksul toimuvad erinevad juubeliüritused, koondnime all 20 years | 20 ways.

Nüüd siis on nimetatud programmi tehtud järjekordne muudatus: võeti uuesti kasutusele lühendid MCSE, MCSA ja MCSD.  Elevus on asjakohane, kuigi võib-olla mitte teenekamate Windows Serveri süsteemiülemate poolt.  Nimelt tähendab MCSE hoopis Microsoft Certified Solution Expert ja on tiitlite komplekti uus koondnimetus.  Tegelikult samamoodi on läinud ka MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) ja MCSA (Microsoft Certified Solution Associate) nimetustega: kõik need on uue tiitlite hierarhia osad, mis aja jooksul peaks asendama senikehtiva (MCTS/MCITP, kui IT spetsialistide hierarhiat vaadata).

Uut on muudki peale nimede.  Nimelt on uue hierarhia keskmise taseme (MCSE) juures mindud (jälle) seda teed, et tiitel ei ole tooteversiooni spetsiifiline.  Ühtlasi ei kehti väljateenitud tiitlid igavesti, vaid tuleb hakata ennast regulaarselt uuesti tõestama, sooritades eksameid.  Eksamid võivad olla (nime, mitte sisu poolest) needsamad, mida oled juba sooritanud, või siis uue tooteversiooni omad.  Selline uut tüüpi tiitlid on näiteks SQL 2012 MCSE tiitlid (MCSE: Data Platform ja MCSE: Business Intelligence).

Kui tiitlit ei uuendata, siis ei kao tiitel siiski mitte päriselt, vaid läheb nn. legacy staatusesse.