RemoteApp Windows kliendi-OS masinast

Termina Services RemoteApp oli Windows Server 2008 kaugtöölaua teenuste uus kasutusviis, mis võimaldas kaugtöölaua ühenduses käivitatud rakenduse pilti näidata otse füüsilise töölaua peal.  Ainsaks tingimuseks kliendile oli, et kaugtöölaua klient toetaks RDP protokolli versiooni 6 (või värskemat).

Sarnast funktsionaalsust pakub ka MED-V: lahendus, kus virtuaalmasinas töötava rakenduse pilt tuuakse füüsilise masina töölauale.  Ainuke erinevus ülaltooduga on see, et rakendus peab töötama virtuaalmasinas, mis omakorda töötab samas arvutis töölauaga.  Ja virtuaalmasinas toetatakse muuhulgas ka Windows XP-d.  Kuna MED-V on osa Microsoft Desktop Optimization Pack’ist, siis on antud lahendus kättesaadav ainult Windows Enterprise (Windows + tarkvara tagatis) hulgilitsentsi omanikele, siis ei kõlba see kodus kasutamiseks.

Kui Windows 7 hakkas valmis saama, siis tuli Microsoft välja Windows Virtual PC ja XP Mode lahendusega, mis samuti pakkusid sarnast lahendust, seekord aga juba ka Windows 7 Pro omanikele.  Puuduseks jälle oli see, et Windows Virtual PC nõudis protsessorilt riistvaras virtualiseerimise tuge.  Hiljem avaldati küll parandus, mis selle nõude ära kaotab, ent ikkagi on vaja Windows 7 Pro’d, et omandada õigus Windows XP Mode virtuaalmasina kasutamiseks.

Tegelikult on RemoteApp funktsionaalsus kogu aeg olnud kaugtöölaua protokolli oskus.  Ja Windows klient-OSi  võib õpetada seda ka serverina tegema.  Ehk siis me saame Windows’i masinast käivitada rakendusi ning kasutada neid teises masinas.  Windows XP ja Vista jaoks tuleb alla tõmmata ning paigaldada parandus.  Windows 7 puhul pole parandust vaja.  Edasi tuleb masinas teha järgmist:

 1. Lülitada sisse kaugtöölaua tugi (tuletame meelde, et Windows Home väljaannetel seda pole)
 2. Häälestada kaugtöölaua teenus lubama RemoteApp rakendusi.  Selleks tuleb natuke käia registri kallal. Õige registrivõti on järgmine:
  HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\TsAppAllowList
  
  1. Kui soovime, et masinas saaks käivitada kõiki rakendusi kasutades RemoteApp funktsionaalsust, siis tuleks võtmesse lisada (DWord) väärtus fDisabledAllowList (=1)
  2. kui soovime kontrollida rakendusi, mida RemoteApp abil käivitada saab, siis tuleb natuke rohkem vaeva näha.  Toon siin ära eksporditud registri faili, mida importides saab RemoteApp rakenduste hulka lisada cmd.exe:
   Windows Registry Editor Version 5.00
   
   [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Terminal Server\TsAppAllowList\Applications\cmd]
   "Name"="Command Prompt"
   "Path"="c:\windows\system32\cmd.exe"
   

Sellega on server ette valmistatud.  Jääb üle vaid luua .RDP fail, millega rakendus käivitada.  Alustuseks võta kaugtöölaua kliendiga salvestatud .RDP fail, millega saad sihtmasinasse tavalise kaugtöölaua ühenduse teha.  Ava see fail tekstiredaktoriga (näiteks Notepad) ning tee järgmised muudatused:

 1. leia ning asenda rida:
  remoteapplicationmode:i:1
  
 2. Lisa read:
  RemoteApplicationName:s:<rakenduse kasutajasõbralik nimi>
  RemoteApplicationProgram:s:||<programmi nimi>
  

  kusjuures <rakenduse kasutajasõbralik nimi> on mis tahes string ning <programmi nimi> on “serveri” registris kirjeldatud rakenduse registrivõtme nimi.

 3. Windows XP masinast RemoteApp rakenduse käivitamiseks tuleb teha veel muudatusi:
  1. leia ning asenda rida:
   Alternate shell:s:rdpinit.exe
   
  2. lisa read:
   DisableRemoteAppCapsCheck:i:1
   Prompt for Credentials on Client:i:1
   

Edasi jääb vaid äsja muudetud .RDP fail käivitada.

Kui ülaltoodud juhend .RDP faili loomiseks tundub liiga keerukas, siis tõenäoliselt saab laenata Server 2008 (R2) kaugtöölaua serveri RemoteApp Manageriga loodud .RDP faili ning muuta seal vaid serveri nimi